Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

schokoladehimmel
If you ever ask me how many times you’ve crossed my mind, I would say once. Because you came, and never left.

July 10 2018

schokoladehimmel
W prostych sytuacjach chciałoby się uciekać. Przeważnie chce się, żeby każda sytuacja skończyła się jak najprędzej, każda, która zwiera jakiekolwiek napięcie. A ponieważ sytuacji bez napięcia u mnie w ogóle nie ma, więc uciekać chce się zawsze, żeby już zawsze było po wszystkim i żeby już nic się nie działo.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viatobecontinued tobecontinued
schokoladehimmel
Dobrze wiesz, że nasza historia nie zostanie zapomniana. To historia o przypadku i przeznaczeniu. Splecionych drogach na ziemi i tych w gwiazdach. Splecionych dłoniach i oddechach. O ciałach i duszach. Umysłach i sercach. Nienawiści i miłości. Zimnej wojnie i gorącym pokoju. O rozstaniu i o tym, że pewnych więzi nie da się rozerwać. To historia, której nikt nie musiał pisać, ona napisała się sama. Tak pięknie, że aż nierealnie.
— Aleksandra Steć
schokoladehimmel
Dziwne to uczucie, spotkać kogoś w życiu i pierwszy raz pomyśleć "fajnie byłoby stworzyć razem dom" i uczynić go wyjątkowym miejscem pełnym miłości, taką bezpieczną przystanią
— hyphaeoflove
schokoladehimmel
Night air, good conversation, and a sky full of stars can heal almost any wound.
— Beau Taplin, Remedy
schokoladehimmel
schokoladehimmel
I exist in two places.
Here, and where you are.
— Margaret Atwood
Reposted fromumorusana umorusana viatobecontinued tobecontinued
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued
schokoladehimmel
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
schokoladehimmel
Tyle lat
uczyli nas
jak mówić
liczyć
pisać

ale dlaczego wciąż nie potrafimy
widzieć w drugim człowieku dobra
dostrzegać piękna w szczegółach
korzystać z życia
dbać o siebie, o bliskich
pielęgnować uczuć

a przede wszystkim
najzwyczajniej w świecie
kochać


— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viatobecontinued tobecontinued

November 13 2017

schokoladehimmel

To czas, kiedy marzną dłonie i usta. To już ten czas.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
schokoladehimmel
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
schokoladehimmel
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej

November 08 2017

schokoladehimmel
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
schokoladehimmel
Oparzyłam sobie dzisiaj język herbatą żeby coś poczuć. Żeby sprawdzić czy dalej jestem w stanie coś czuć.
— autopsja
Reposted frombleufi bleufi viatobecontinued tobecontinued
schokoladehimmel

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viasziiiz sziiiz
schokoladehimmel
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka viabreakaway breakaway
schokoladehimmel
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viasziiiz sziiiz
schokoladehimmel
najgorsze jest to, że bardziej mam ochotę z Tobą rozmawiać niż się pieprzyć. 
— co nie znaczy, że na to drugie ta ochota jest mała
Reposted fromsziiiz sziiiz
schokoladehimmel
6744 1166 500
Reposted fromfafner fafner viasziiiz sziiiz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl